Reißschaufel LK1

Reißschaufel LK1

Breite

1500 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm 2400 mm
Kapazität 800 kg 950 kg 1100 kg 1250 kg 1.400 kg
Masse 280 kg 310 kg 340 kg 360 kg 380 kg
Kapazität 0,83 m 3 1,00 m 3 1,11 m 3 1,22 m 3 1,33 m 3
Anzahl der Zähne 7 Stücke 8 Stücke 9 Stücke 10 Stücke 11 Stücke
Anzahl der Stellglieder 2 Stücke 2 Stücke 2 Stücke 2 Stücke 2 Stücke
Reißschaufel LK1 a
Reißschaufel LK1 b
Reißschaufel LK1 c
Reißschaufel LK1 d

Drucken